Сурталчилгаа байршуулах

Баннер Байршил Хэмжээ Үнэ - /өдрөөр/ Үнэ - /сараар/
Спорт хэсэгт Нүүр 640x75 ₮ 5,000 ₮ 150,000
Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт 300x300
Гар утсаар мэдээ унших бүрт (зөвхөн jpg, gif, png) 280x140
Нийтлэл хэсэгт Нүүр хуудас 640x75 ₮ 30,000 ₮ 900,000
Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт 300x300
Гар утсаар мэдээ унших бүрт (зөвхөн jpg, gif, png) 280x140
Фитнесс хэсэгт Нүүр хуудас 640x75 ₮ 5,000 ₮ 150,000
Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт 300x300
Гар утсаар мэдээ унших бүрт (зөвхөн jpg, gif, png) 280x140
Байгууллагын танилцуулга хэсэгт Нүүр хуудас 640x75 ₮ 5,000 ₮ 150,000
Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт 300x300
Гар утсаар мэдээ унших бүрт (зөвхөн jpg, gif, png) 280x140
Дэлгүүр хэсэгт Нүүр хуудас 640x75 ₮ 5,000 ₮ 150,000
Мэдээний дэлгэрэнгүй бүрт 300x300
Гар утсаар мэдээ унших бүрт (зөвхөн jpg, gif, png) 280x140